Upute prije poplave!

 

AKO STE KOD KUĆE

 • pripremite osnovne stvari i dokumente za eventualni izlazak iz kuće (zdravstvenu i osobnu iskaznicu, lijekove, novac, kreditne kartice…
 • što prije isključite glavni prekidač napajanja el. energije, osim ako sklopka nije već poplavljena
 • izbjegavajte kontakt s električnom energijom, ako imate mokre ruke ili noge
 • zatvorite plinski ventil, ako imate lož ulje spriječite curenje zatvaranjem otvora na spremniku
 • ako je moguće izbjegavajte korištenje fiksnog telefona
 • podignite na gornju etažu, pitku vodu, namirnice i važne dokumente, kako bi ih pokušali spasiti
 • pokušajte ostati smireni i pratite upute lokalne radio stanice i televizije
 • pomognite djeci, starijim osobama i osobama s invaliditetom
 • evakuirajte kućne ljubimce i domaće životinje ukoliko je to moguće
 • održavajte kontakt sa susjedima zbog razmjene informacija
 • pokušajte si osigurati privremeni smještaj (rodbina, prijatelji)
 • ako je izvedivo blokirajte vrata i otvore u prizemlju sa krpama, dekama ili vrećama pijeska
 • pohranite na sigurno otrovne tvari kao što su insekticidi, lijekovi, pesticidi i ostala opasna sredstva
 • obratite pozornost na sirenu koja označava početak opasnosti i upamtite broj 112 za krizne situacije
 • zaključajte vrata i smireno bez panike napustite kuću
 • udaljite se što prije na sigurno, ako Vas poplava iznenadi u kući, uputite se do gornjih katova ili na krov
 • slijedite upute nadležnih službi kako bi zaštitili sebe i svoju najbliže od posljedica poplave
 • nemojte podcijeniti snagu vode čak i kada nije duboka, može biti opasna i razorna!

AKO STE NA OTVORENOM

 • izbjegavajte ulice koje presijecaju tokovi vode i strme ulice
 • ne zadržavajte se u područjima koja nisu naseljena
 • pazite na sakrivene rupe i pukotine prekrivene vodom
 • surađujte sa civilnom zaštitom na svom području
 • izbjegavajte vožnju osobnim automobilom zbog stvaranja mogućih gužvi na prometnicama
 • ako ste u autu obratite pozornost na opasne ponore i rupe u asfaltu
 • ako je automobil okružen vodom treba ga odmah napustiti i potražiti adekvatno sklonište

Kontaktirajte nas!

ProLuft
Kustošijanska 32
Tel.:    01/ 4848 074
Mob: 091/ 4848 074
E-mail: info@proluft.hr

* Sva polja su obavezna